Bujinkan Slovak Dojo

Bujinkan Slovak Dojo (BSD) je prvé a jediné oficiálne dojo Bujinkanu v Slovenskej republike, na čele so shidoshi J. Bírom, shidoshi M.Orviským a shidoshi L. Fajtlom .

Študenti BSD, udržujú úzke kontakty s Bujinkan Czech Dojo (BCD). Pravidelne sa zúčastňujú seminárov pod vedením shihana L. Pokorného a ďalších učiteľov BCD. Študenti BSD sa zúčastňujú aj na seminároch a tréningoch ďalších významných učiteľov Bujinkanu, ako sú Peter King a Sveneric Bogsater. Niekoľko študentov sa zúčastnilo tréningov pod vedením Sóke Hatsumiho a ďalších Japonských učiteľov.